last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '15' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '8' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3

Innkalling til 8. ordinære årsmøte I NOFAG - 5. september 2022

05.07.2022
Årsmøte Gardermoen – Mandag 5. september 2022
- Norsk Forening for Farlig Gods. 
Det innkalles med dette til årsmøte i NOFAG,
Mandag 5. september 2022 kl. 1700 på Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen.

NB: Dette er nå av praktiske årsaker lagt «midt i» Farlig Gods Konferansen, etter programmet, før konferansemiddagen.

Saker som skal behandles på NOFAG årsmøtet må være styret i hende
innen 15. august 2022 (info@nofag.no).


Påmelding til NOFAG årsmøte kan skje helt frem til årsmøtet.

Det vil også bli gitt anledning til å melde seg inn i NOFAG på FG konferansen, og delta direkte i årsmøtet etter innmelding. Deltakelse i årsmøtet er gratis.


SAKSLISTE:
Årsmøtet i NOFAG skal behandle følgende saker:
Åpning v Styreleder NOFAG
  1. Styrets Årsberetning
  2. Budsjett 2022
  3. Innkommende saker
  4. Valg til styret i 2022/2023
  5. Valgkomite for neste år
 
  1. juli 2022

Med vennlig hilsen                                                               
Inge Eriksen
Styreleder

PÅMELDING HER
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT