last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '22' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '8' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3

Ny innmeldingsløsning for sikkerhetsrådgivere

05.09.2022
02.09.22 Nyhet fra DSB: Ny innmeldingsløsning for sikkerhetsrådgivere
DSB har lansert en ny innmeldingsløsning via Altinn for sikkerhetsrådgivere.
Les nyhetsbrev av 02.09.22 hos DSB HER
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT