last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '14' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '8' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3

Skal du fornye ditt ADR kompetansebevis? bestill i god tid før utløpet!

23.06.2022
Statens vegvesen minner om at man ikke kan fornye et ADR kompetansebevis som ikke lenger er gyldig. Det vi si at om du tar oppfriskningskurs og ikke får time til eksamen før utløpsdato på kompetansebeviset, så må du ta førstegangsprøve. Kandidater må legge frem kursbevis og bestå eksamen før kompetansebeviset utløper. Statens vegvesen mener at mange av kandidatene venter lengst mulig med å bestille time for å ikke «miste» gyldighetstid. Det er den enkelte kandidat sitt ansvar å påse at eksamen er bestått før kompetansebeviset utløper. Det anbefales derfor at kandidatene siste måneden før utløp undersøker ledig tidspunkt for teoriprøve. Dette for å ha muligheten til å kunne gjennomføre flere teoriprøver om man ikke får bestått på første forsøk. 
 
Statens vegvesen påpeker at på grunn av tiden som er satt av til en ADR-teoriprøve, så må prøven startes senest kl.1100 for at kandidaten skal kunne være sikker på at man får tilstrekkelig tid til å gjennomføre prøven. Dette er det også opplyst om på første siden for bestilling av teoriprøver på vegvesen.no.
 
Statens Vegvesen hevder også at timebestilling på teoriprøver gir en forutsigbarhet i kundetilstrømmingen, sikrer bedre ressursutnyttelse og gir handlingsrom til å tilpasse tilbudet etter reell etterspørsel. Det ble i både 2020 og 2021 gjennomført drøyt 16 000 flere teoriprøver enn i normalåret 2019. SVV hevder altså at kapasiteten på trafikkstasjonene ikke er svekket, men kundene må planlegge sine besøk på en annen måte nå med timebestilling enn det de måtte når det kun var drop-in på teoriprøvene. 
 
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT