last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '28' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '8' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3
Se linker på SVV sine sider

Søknadsskjema om Farlig Gods (ADR) og Søknad om prøve for ADR Kompetansebevis

16.09.2022
Det ble på Farlig Gods Konferansen tatt opp at det kunne være vanskelig å finne linker til ovennevnte skjema. 
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT