Den 14. Generalforsamlingen for den internasjonale foreningen for sikkerhetsrådgivere pågår i Istanbul, Tyrkia, NOFAG deltar.

10.10.2022
Norsk Forening for farlig Gods (NOFAG) deltar som vanlig på dette viktige internasjonale møtet. Fra Norge deltar styreleder Inger Eriksen og nestleder Carina Kjenne.
I den internasjonale foreningen IASA (International Association of Dangerous Goods Safety Advisers) sitter stort sett alle europeiske land.

Her møtes alle medlemslandene for å diskutere regelverk "Farlig Gods"  på tvers av landegrenser.

Forslag legges frem i WP15, hvor vi har mulighet til å påvirke og endre regelverk. NOFAG deltar på vegne av medlemmene og ønsker gjerne innspill om utfordringer som bør tas opp internasjonalt. 
 
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT