STYRET I NOFAG

Styret i Norsk Forening for Farlig Gods velges av årsmøtet, som er NOFAG sitt øverste organ.
Årsmøtet pleier å avholdes samtidig med Farlig Gods Konferansen, som regel på slutten av første dag.

Alle medlemmer kan delta på årsmøtet i NOFAG.
Geir Dugan - DGM AS
Styremedlem NOFAG
95253301
John Kjettorp - Jekra AS
Styremedlem i NOFAG
98241021
Carina Øraker Kjenne - DMR AS
Nestleder NOFAG styret
Carin Øraker Kjenne arbeider som avdelingsleder /sikkerhetsrådgiver i DMR Miljø og Geoteknikk AS. Hun er utdannet kjemiingeniør og har i tillegg utdannelse som sikkerhetsrådgiver.
92667470
Ove Erik Vika - SR Group
Styremedlem NOFAG
91665530
Inge Eriksen - SRE AS
Styreleder NOFAG

Inge Eriksen er sikkerhetsrådgiver, og har i mer enn 15 år arbeidet som sikkerhetsrådgiver for en rekke forskjellige firma. Han er også nestleder i hovedstyret i NOORSI, et verv han har hatt i mer enn 10 år. Han har for øvrig vært instruktør innenfor en rekke forskjellige kurstyper blant annet sertifisert sikkerhetsopplæring.


 
90232746
Audun T. Sætre
Daglig Leder NOFAG
Audun T. Sætre var Adm Direktør i NOORSI gjennom18 år og er daglig leder for mange av bransjegruppene i NOORSI.
92447998
Nina Foyn - Institutt for Energiteknikk
Vara i NOFAG styret
Nina Foyn jobber som fagansvarlig og sikkerhetsrådgiver i divisjon Radiofarmasi ved Institutt for Energiteknikk.

Der er hun ansvarlig for logistikken rundt distribusjon av radiofarmaka til sykehus i Norge og produkter som benyttes i kliniske studier internasjonalt.
Nina har jobbet i transportbransjen siden 1993, og har siden 2001 holdt på med transport av radiofarmaka.