Top Image

NOFAG er den norske bransjeforeningen for alle som har interesse av Farlig Gods.

Norsk Forening for Farlig Gods NOFAG

Hvem er NOFAG

Norsk forening for Farlig Gods- NOFAG, er en forening for personer, sikkerhetsrådgivere og foretak med tilknytning til håndtering av farlig gods.

Mange av medlemmere er sikkerhetsrådgivere, men det er åpnet opp for at alle som har tilknytning til farlig gods kan bli medlemmer.
 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i fagområdet Farlig Gods.

Medlemsfordeler


Side Image

Hvem kan bli medlem

Foreningen opptar virksomheter og dertil ansatte personer og godkjente sikkerhetsrådgivere som medlemmer, samt andre som har særskilt interesse av fagområdet farlig gods og kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av Farlig Gods bli medlem. Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

Medlemsfordeler
Side Image

Organisering

Årsmøtet er NOFAG sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOFAG. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år viktige saker som prinsippielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Årsmøtet velger styret i foreningen.

Styret velger forretningsfører, som er den som normalt har oppfølging med den daglige drift, tilrettelegging for styremøter og aktiviteter i foreningen.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

Gå til styret
Side Image

Tilknytning til NOORSI

Medlemskap i NOFAG betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Foreningen er en selvstendig forening innenfor NOORSI, med eget styre, men følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.


NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for foreningens aktiviteter.

Gå til NOORSI