Medlemsfordeler

Som medlem i NOFAG får du en rekke fordeler. Dersom du jobber med farlig gods, kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid. Du kan påvirke rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt gjennom det arbeid som gjøres i foreningen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.
Bistand til deg

Sekretariat
NOFAG har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.
Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Synliggjøring av bransjen og sikkerhetsrådgivere
Norsk forening for Farlig Gods (NOFAG) jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som forvalter regelverket. NOFAG ivaretar sikkerhetsrådgiverens interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering
NOFAG hjelper medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Sikkerhetsrådgivere som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kunder! NOFAG bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
NOFAG har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer for håndtering av farlig gods.

Markedsføring
Som NOFAG medlem blir du med i vår søkbare kursdatabase med ulike kurs. Basen blir brukt av firmaer som ønsker sikkerhetsrådgivere eller kurs av interesse der de enkelt kan finne frem til aktuelle sikkerhetsrådgivere og ADR-kurs på et aktuelt sted.

Fagmiljø
NOFAG har et eget styre som gjenspeiler gruppens kompetanseområder. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål. Fellesskap NOFAG gir fellesskap med andre sikkerhetsrådgivere gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar. I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning
NOFAG ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes.NOFAG er også medlem i den Europeiske organisasjonen EASA, og jobber der for dine interesser vedrørende regelverk som er på gang i Europa. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner, så ta kontakt.

Maler
NOFAG har maler for årsrapporter mm som sikkerhetsrådgivere trenger. Dette ligger på sidene der medlemmene logger inn.
Bli medlem!