Nordisk møte avholdt for sikkerhetsrådgiver-foreningene!

09.02.2023
Denne uka ble det avholdt møte for de nordiske sikkerhetsrådgiverforeningene på Gardermoen. Det ble et svært nyttig møte.
Møtet har vært planlagt flere ganger tidligere, men på grunn av covid har møtene blitt avlyst. Denne gang var møtet planlagt 8. februar på Quality Gardermoen, og møtet ble avholdt også med middag og sosialt samvær på kvelden.

Det var til stede styrerepresentanter fra NOFAG i Norge, SFGS i Sverige og FASID i Danmark. Finland måtte melde avbud denne gang.

En rekke saker ble diskutert, blant annet formøter før de europeiske IASA møtene, ulikheter i de nordiske land, faglige spørsmål og opplæring i de nordiske land.
Den flere timer lange diskusjonen viste at det er svært nyttig med nordisk samarbeid for sikkerhetsrådgivere.

Det ble også konkludert med at det skulle arrangeres studiereiser mellom de nordiske land, åpne for medlemmene.

Diskusjonen var svært interessant og det ble konkludert med at det må bli et fast årlig møte mellom styrene i de nordiske land.

Neste møte blir i Stockholm.


 
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT