Nordisk møte for Sikkerhetsrådgiver foreninger

18.01.2023
Det er besluttet å avholde nordisk møte for de nordiske foreninger for Sikkerhetsrådgivere.
Norsk Forening for Farlig Gods NOFAG har tatt initiativ til et nordisk møte for de nordiske foreninger som organiserer sikkerhetsrådgivere. Disse foreningene møtes også gjerne til de eurpeiske møtene for alle foreninger i Europa under paraplyen til IASA en gang i året. Siste møte var i Istanbul, Tyrkia i 2022.

Det har likevel lenge vært diskutert om de nordiske foreninger skulle ha et tettere samarbeid, og nå har altså den norske foreningen for Sikkerhetsrådgivere NOFAG tatt initiativet og innkalt til møte.

Møtet finner sted på Quality Gardermoen Onsdag 8. februar.

Til dette første møtet er det representanter fra de aktuelle styrene som er invitert.
Et av punktene som skal diskuteres er en åpen Nordisk Konferanse.
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT