Ny styreleder NOFAG

24.06.2024

Det er blitt valgt ny styreleder i Norsk forening for farlig gods (NOFAG).

Endringer i styret til NOFAG

Under årsmøtet som ble holdt etter det faglige programmet på Farlig gods-konferansen mandag 27. mai, ble det klart at Inge Eriksen hadde sin siste dag som styreleder i NOFAG. Eriksen har gjort en betydelig innsats i gruppen, og hans bidrag har vært uvurderlig. NOFAG takker ham for hans engasjement og harde arbeid.

Påtroppende styreleder, Carina Øraker Kjenne, ble ønsket velkommen. Kjenne arbeider som avdelingsleder og sikkerhetsrådgiver i DMR Miljø og Geoteknikk AS. Hun er utdannet kjemiingeniør og har i tillegg utdannelse som sikkerhetsrådgiver. Hennes kompetanse og erfaring vil være en verdifull ressurs for NOFAG i årene som kommer.

Årsmøtet medførte også noen endringer i styret til NOFAG. Ove Erik Vika ble valgt som ny nestleder, Hans Ivar Langvatn trer inn som nytt styremedlem, Audun Tandberg ble valgt som nytt varamedlem, og Inge Eriksen får et nytt engasjement som medlem av valgkomiteen.

Med de nye endringene i styret ser NOFAG frem til å fortsette sitt viktige arbeid med å styrke sikkerheten og kompetansen innen farlig gods-sektoren. De nye styremedlemmene bringer med seg et bredt spekter av erfaringer og ferdigheter, som vil bidra til å fremme NOFAGs mål og oppgaver.

Vi ser frem til en spennende tid med det nye styret, og ønsker Carina Øraker Kjenne og de andre nye medlemmene lykke til i deres nye roller.
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT