Noorsi - Kjemikaliesikkerthet bilde

Nyhetsbrev fra DSB - Kjemikaliesikkerhet

21.12.2022

Les siste nytt om farlig stoff, eksplosiver og farlig gods.
 

Blant annet:

Ny utgave av ADR/RID
Ny utgave av ADR/RID er gyldig fra 1. januar 2023. Dette er en norsk oversettelse av det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg (ADR) og jernbane (RID). ADR og RID er en del av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT