Farlig Gods - bilde

Oppsummering av Farlig Gods konferansen 2023

01.06.2023

For første gang hadde NOFAG invitert myndighetene fra alle tre fagområdene til konferansen,  farlig gods for sjø, luft og vei. Dermed var alle tre myndighetene samlet i Tønsberg disse dagene, noe som viste seg svært nyttig.

Den 22. mai og den 23. mai ble det avholdt Farlig Gods konferanse nede på bryggen i Tønsberg, det var et bra oppmøte og mange unike foredragsholdere. Tilbakemeldinger fra deltakerne viser at de var godt fornøyde med de faglige innleggene som ble presentert. 

På tross av at det er bare 6 måneder siden forrige Farlig Gods Konferanse så var det svært godt fremmøte. Årsaken til at det denne gang ble kort tid imellom, var at konferansen i 2023 ble flyttet tilbake til å bli en vårkonferanse, slik den har vært tidligere på grunn av nytt regelverk som trer i kraft på våren. Imidlertid var det flere år under covid at det ikke var tillatt å ha konferanser på våren, så da ble denne konferansen også en høst-konferanse fram til 2022.

Dette var første året Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG) der styret bestemte at alle tre fagområdene; sjø, luft og vei skulle bli prioritert. Vi er veldig takknemmelig for at myndighetene tok seg tid til å oppdatere oss om regelverk, hva de har fokus på og ikke minst samhandling og utveksling av erfaringer med deltakerne.

Det at Luftfartstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, DSB, Havarikommisjonen og Statens vegvesen tok turen innom ble godt tatt i mot,  dette var første gang alle var samlet under samme konferanse.

Det var mange interessante og spennende tema som:

• ADR og nytt regelverk 2023
• IMDG regelverket
• Regelverket for farlig gods 
• Opplæring, hvordan tilpasse seg utfordringer
• Sikkerhetsdatablad og farlig gods
• Ulykker og hendelser
• ADR Kontroll langs vei
• Sikkerhetsrådgiveren - ROLLE og ANSVAR
• Udeklarert/ manglende deklarert -farlig gods
• Petroleum på avveie
• Fra ammoniumnitrat- til hydrogenperoksid eksplosiv

Nedenfor ser du et knippe bilder fra noen av innleggene på konferansen som ble avhold i Tønsberg:


Innlegg fra Luftfartstilsynet
Innlegg av DSB
Innlegg fra SjøfartstilsynetPaneldebatt - bilde


HavarikommisjonenStatens Vegvesen

NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT