Påminnelse fra DSB til de som driver med opplæring av ADR førere

21.10.2022
Presisering fra DSB
DSB kommer med følgende presisering:

Det er generelt ikke tillatt med mer enn 8 undervisningstimer per dag, og en undervisningstime skal vare 45 minutter.

Det er heller ikke tillatt med kortere varighet på kursene enn det som står som minimums-varighet i ADR 8.2.2.4.

Godkjenninger kan trekkes tilbake dersom godkjenningsbetingelsene ikke blir oppfylt, jf ADR 8.2.2.6.5 d.
 
NOFAG Farlig gods

SISTE NYTT